Mazurski folklor, strach na wróble, Kal, Wegorzewo, Mazury, jezioro Świecajty